Římskokatolická
farnost Štípa
Mariánské nám. 57
763 14 ŠTÍPA

Číslo účtu:
172746415/0300
Telefon:
733 741 900
E-mail:

fastipa@ado.cz Najdete nás zde Aktuální počasí ve Štípě Liturgický kalendář

> aktuálně (aktualizace 21. srpna 2016)

Hlavní pouť

Rok milosrdensví


Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství

Fotogalerie

      

Aktuálně

Pořad bohoslužeb

Koncert

Neděle 28. 8. 2016 v 17.00, účinkují: Václav Březina – varhany a Barbora Pučalíková – zpěv. Více na plakátku.

Hlavní pouť k P. Marii do Štípy

Sobota 10. září

  • 13.30 mše svatá pro děti a mládež
  • 14.30 – 15.30 program pro děti a mládež
  • 16.30 modlitba růžence
  • 17.00 poutní mše svatá
  • 18.00 koncert Add Gospel

Neděle 11. září

  • 7.00, 8.15, 9.30 mše svaté
  • 11.00 slavnostní mše svatá, celebruje: P. Ing. Mgr. Pavel Šupol, vícerektor AKS Olomouc
  • 15.00 svátostné požehnání a rozloučení s poutníky
  • kostel otevřen do 18.00, k dispozici průvodce

 

Informace pro stánkové prodejce při hlavní pouti
Každý prodejce je povinen se dopředu nahlásit na níže uvedený kontakt a dohodnout umístění prodejního stánku v oblasti Mariánského náměstí. Bez předchozího odsouhlasení není možné nikde žádné místa obsazovat, vytyčovat ani jinak zabírat. Děkujeme za pochopení.
Kontakt: Lubomír Hnilica, mobil: 725 777 402, e-mail: Lubek@centrum.cz

Otevřené brány

Kostel Narození Panny Marie je zařazen do projektu Otevřené brány. Interiér chrámu si můžete prohlédnout od 1. května do 30. září denně kromě pondělí.  Možnost komentované prohlídky zdarma.
Otevírací doba: úterý až sobota 10.00 - 17.00, neděle 13.00 - 17.00.

V průběhu bohoslužeb se od prohlídky upouští. Více informací...
         

Plnomocné odpustky

V tomto jubilejním roku slavícím výročí narození svaté Marie Magdalény de´Pazzi se můžou získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek (svátostné smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl svatého Otce) a vzývání Panny Marie Karmelské a svaté Marie Magdalény de´Pazzi ve všech kostelech, kde působí karmelitky a karmelitáni. Více informací...

Sbírky v roce 2016

Přednáška otce Vojtěcha Kodeta

Modlitby

Žehnání

© 2006–2015 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál